Medewerkers IBN

Wijziging facturatie gedetacheerden IBN

Heeft u een of meerdere medewerkers gedetacheerd via IBN, dan verandert per 1 oktober 2020 de manier van facturatie. Wij gaan u wekelijks voorzien van facturatie per week, voor de door u goedgekeurde uren van de gedetacheerde medewerker(s).

Zoals u weet vullen onze medewerkers wekelijks de uren in en worden deze wekelijks door u goedgekeurd. Het tijdig invoeren en goedkeuren wordt nu nog belangrijker. Hierdoor heeft u eerder inzicht in de kosten op persoonsniveau en IBN een actueel inzicht in de inzetbaarheid van onze medewerkers.